Tapu

TAPU (EIGENDOMSREGISTRATIE ONROEREND GOED):
Onroerend goed wordt in Turkije schriftelijk geleverd en geschiedt bij het Turkse kadaster (Tapu ve Kadastro). De levering vindt niet plaats middels tussenkomst van een notaris. Zowel de verkoper als koper zijn verplicht aanwezig te zijn tijdens de registratie van de levering bij het kantoor van de Tapu ve Kadastro of zij dienen hiertoe een ander persoon notarieel te machtigen. Na de levering en de registratie hiervan geeft het kadaster een bewijs van eigendom af, de zogenaamde tapu. Ook andere met het onroerend goed samenhangende rechten zoals hypotheek en recht van overpad worden op deze manier gevestigd.

Voorafgaand aan de levering verricht THI LTD/Europamakelaar een kadastraal onderzoek naar de eigendomsverhoudingen van een object. De notariële koopakte wordt overeenkomstig deze eigendomsverhoudingen opgesteld. Er is overigens in Turkije geen verplichting dat een koopakte wordt opgesteld door een notaris. THI LTD/Europamakelaar werkt uitsluitend wel met een door een notaris opgestelde en bekrachtigde koopakte. In de koopakte wordt altijd een clausule opgenomen waarin de verkopende partij verklaart bevoegd te zijn tot de levering van het goed. Bij eventuele geschillen heeft een notariële akte altijd rechtsgeldigheid.

DE KOOPPROCEDURE BIJ DE TAPU GEREGISTREERDE ONROERENDE GOEDEREN:
Als u de aankoop in gang gaat zetten en uw droomvilla, beleggingsobject of zomerhuis een onroerend goed is dat geregistreerd is bij de tapu (geen coöperatiewoning is)  geldt voor u de volgende procedure:

 1. THI LTD/Europamakelaar stelt een contract op waarin de gegevens beschreven staan van de koper, de eigenaar van het object,  de woning zelf, de overeengekomen prijs en de tijdlijn van de betaling.
 2. Gedurende het hele proces van de aankoop zal THI LTD/Europamakelaar u bijstaan;
 3. Met u wordt een lijst met alle formaliteiten grondig doorgenomen. Voor de onderstaande formaliteiten moet u aanwezig zijn om de bijbehorende aanvragen en documenten persoonlijk te tekenen:
  1. Om een banknummer in Turkije te openen heeft u een Turks Sofi-nummer nodig. Dit nummer vragen wij voor u aan en er wordt voor u een bankrekening geopend. Het Sofi-nummer wordt verder niet gebruikt en heeft dan ook verder niets te maken met belasting betalen of het belastingkantoor.
  2. Door een notaris wordt de eigendomsakte (Tapu) aangevraagd en deze laat alle officiële documenten vertalen door een gediplomeerde en een beëdigde vertaler.  Deze documenten worden u ter ondertekening aangeboden.
  3. Hierna wordt op uw naam aansluiting op water en elektriciteit aangevraagd.
  4.  Tot slot wordt (wederom) naar het Tapu-kantoor gegaan waar toestemming van koop wordt aangevraagd bij het bureau “militaire locaties”.  Dit laatste is noodzakelijk voor buitenlanders die onroerend goed willen kopen in Turkije. De reden hiervoor is om na te gaan of de te kopen woning zich op militair gebied bevindt. Het is namelijk niet toegestaan om onroerend goed te kopen op militair gebied. Deze aanvraag kan een paar maanden in beslag nemen, maar het is een eenvoudige formaliteit die voor THI LTD/Europamakelaar voor haar rekening zal nemen.

Als de aanvraag is bevestigd en de toestemming is gegeven, kan de Tapu definitief door het Tapu-kantoor worden ingevuld. De koper en verkoper zijn hierbij of persoonlijk aanwezig zijn of zij moeten hiervoor hun makelaar schriftelijk machtigen.