Limited

LIMITED ŞIRKET (VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID TE VERGELIJKEN MET BV) ONROEREND GOED AANDELEN:
In Turkije kunnen (net als in Nederland) ook besloten vennootschappen (en ook naamloze vennootschappen) onroerend goed in eigendom hebben. Door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LIMITED) op te richten of aandelen hiervan te kopen, wordt u feitelijk aandeelhouder van een onderneming. Een onderneming kan registergoederen in eigendom hebben. Het verschil tussen een aandeelhouderschap bij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aandeelhouderschap bij een coöperatie is dat bij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de aandelen uitsluitend impliciet kunnen worden benoemd. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld staat dat u eigenaar bent van de aandelen 0 t/m 500. Waar die genummerde aandelen voor staan kan dan niet in de boeken worden gespecificeerd. Dus bij het verkopen van uw aandelen, verkoopt u uw deel van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De waarde van het pand wordt mede bepaald door de economische staat van de vennootschap en niet de economische staat van het onroerend goed. Bij een bouwcoöperatie wordt uw aandeel expliciet genummerd zodat u weet wat u koopt!  Omdat het voor THI LTD/Europamakelaar niet mogelijk is om de economische waarde van een bestaande vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te onderzoeken, hebben wij besloten om geen aandelen bemiddeling van bestaande vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid te doen. Wel kunnen wij bij bouwprojecten een volledig nieuwe vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten. U kunt intreden in deze besloten vennootschap door u in te schrijven voor een aantal aandelen.

DE OPRICHTINGSPROCEDURE BIJ ONROERENDE GOEDEREN VAN EEN LIMITED (BV):
Het kan zijn dat uw droomvilla, beleggingsobject of zomerhuis onderdeel uitmaakt van een villapark, bouwproject of grondbeleggingsproject in een “limited” rechtsvorm (te vergelijken met een besloten vennootschap). Voor deelname aan een bouwproject waarvoor een volledig nieuwe besloten vennootschap wordt opgericht, geldt de volgende procedure:

  1. THI LTD/Europamakelaar stelt samen met een accountant en een notaris een oprichtingsakte op waarin de gegevens beschreven zijn van de aandeelhouders van de vennootschap, de directie, de zetel van de vennootschap, et cetera (alle artikelen die ook gelden bij de oprichting van een besloten vennootschap in Nederland.
  2. Gedurende het hele proces van de oprichting zal THI LTD/Europamakelaar u bijstaan.
  3. Met u wordt een lijst met alle formaliteiten grondig doorgenomen.
  4. Door een notaris wordt de oprichtingsakte bekrachtigd (in aanwezigheid van een beëdigde tolk). Deze akte wordt door een gediplomeerde en een beëdigde vertaler vertaald.
  5. De vennootschap wordt ingeschreven in het handelsregister van de regionale Kamer van Koophandel en bij de regionale belastingdienst.
  6. De Kamer van Koophandel schrijft de vennootschap in het handelsregister in en stelt u of uw accountant op de hoogte van de geldende verplichtingen voor de Turkse wet op het handelsregister (deponeringen, leges, etc.).
  7. De belastingdienst registreert uw besloten vennootschap en stelt het belastingsregime vast waar uw vennootschap onder valt.
  8. Voor de oprichting van een “limited” hoeft u zelf niet persoonlijk aanwezig te zijn. Indien u niet aanwezig wenst te zijn dient u THI LTD/Europamakelaar voor de notarieel te machtigen.
  9. Alle verplichtingen van een “limited” voor de wet op het Turkse handelswet en de belastingwet, alsmede de gemeentelijke verplichtingen en de bijbehorende kosten worden door THI LTD/Europamakelaar voor u op een rijtje gezet.

Bij een besloten vennootschap hoeft er door u niet persoonlijk een aansluiting op water en elektriciteit te worden aangevraagd, er hoeft voor u bij het Tapu-kantoor geen toestemming van koop te worden aangevraagd bij het bureau “militaire locaties” en er vindt na afronding van de bouw een inschrijving plaats in het Tapu-kantoor op naam van de besloten vennootschap. De Tapu verplichtingen komen uitsluitend voor rekening en risico van de besloten vennootschap.